Analog Module Mitsubishi FX2N-2DA

Contact

HOTLINE HỖ TRỢ: (08) 3848 7799 (8h - 18h)
  • Analog Module Mitsubishi FX2N-2DA.

  • 2 Analog Output, 12 bit.

  • Dùng cho PLC FX2N/3U.

Sản phẩm liên quan