Analog Module Mitsubishi FX2N-5A

Contact

HOTLINE HỖ TRỢ: (08) 3848 7799 (8h - 18h)
  • Analog Module Mitsubishi FX2N-5A.

  • 4 Analog Input (15 bit + sign), 1 Analog Output (12 bit).

  • Dùng cho PLC FX2N/3U.

Sản phẩm liên quan