FX-GOT Interface Converter Mitsubishi FX-232AWC-H

Contact

HOTLINE HỖ TRỢ: (08) 3848 7799 (8h - 18h)
  •  FX-GOT Interface Converter Mitsubishi FX-232AWC-H.

  • RS-422 to RS-232C.

    Dùng cho PLC FX3U/3G/1N/1X.

Sản phẩm liên quan