I/O Extension Module Mitsubishi FX2N-8EX-ES/UL

Contact

HOTLINE HỖ TRỢ: (08) 3848 7799 (8h - 18h)
  • I/O Extension Module Mitsubishi FX2N-8EX-ES/UL.

  • 8 Digital Input 24VDC.

  • Dùng cho PLC FX3U/3G, FX1N.

Sản phẩm liên quan