MCCB Mitsubishi NF1250-SDW

Contact

HOTLINE HỖ TRỢ: (08) 3848 7799 (8h - 18h)

MCCB Mitsubishi NF1250-SDW.

  • Dòng định mức: 1000, 1250 A.

  • Số cực: 2 P.

  • Dòng ngắn mạch 250 VDC: 40/20 kA.

  • Tiêu chuẩn IEC 60947-2.

Sản phẩm liên quan