MCCB Mitsubishi NF1600-SEW

Contact

HOTLINE HỖ TRỢ: (08) 3848 7799 (8h - 18h)

1.Mô tả.

  • MCCB Mitsubishi NF1600-SEW.

  • Dòng định mức: 800~1600 A.

  • Số cực: 3, 4 P.

  • Dòng ngắn mạch 380 VAC: 85/43 kA.

  • Tiêu chuẩn IEC 60947-2.

2.Kích Thước.

 MCCB Mitsubishi NF1600-SEW

Sản phẩm liên quan