Network Communication Module Mitsubishi FX2N-32CCL

Contact

HOTLINE HỖ TRỢ: (08) 3848 7799 (8h - 18h)
  • Network Communication Module Mitsubishi FX2N-32CCL.

  • CC link.

    Dùng cho PLC FX1N/2N/3G/3U.

Sản phẩm liên quan