Những ứng dụng phổ biến của máy in và cắt nhãn CPM-100/CPM-200 trong đời sống, sản xuất.

Những ứng dụng phổ biến của máy in và cắt nhãn CPM-100/CPM-200 trong đời sống, sản xuất.
1. Nhãn an toàn
Khi nhà máy, công trường có nhiều mối nguy hiểm? Bạn muốn luôn có những cảnh báo ngay tức thì cho các nguy hiểm mới phát sinh? Bạn có thể cải thiện sự an toàn nơi làm việc bằng cách in các nhãn an toàn cần thiết? Với máy in nhãn CPM bạn có thể in bất kỳ thiết kế nào ngay lập tức.
Lợi ích của máy CPM:
+Nội dung nhãn an toàn dựa trên ý tưởng khách hàng. Mối nguy hiểm cụ thể được thể hiện rõ đảm bảo sự an toàn cho công nhân làm việc.
+Không có khoảng thời gian trễ (giao hàng) cho nhãn an toàn mà bạn cần. Có những nguy cơ an toàn khẩn cấp, và nhãn an toàn cần được gắn ngay lập tức. Khi bạn có máy in và cắt nhãn CPM bạn có thể ngay lập tức thực hiện điều này.
 

2. Nhãn cảnh báo
Bạn đã bao giờ mua nhãn mà thực sự bạn không ưng ý với thiết kế đó? Bạn có bao giờ bị giới hạn bởi kích thước, nội dung và hơn thế nữa? Bạn có cảm thấy nhãn bạn mua hiện đang quá đắt? Nếu công ty của bạn là công ty sản xuất, hoặc có nhu cầu lớn về nhãn cảnh báo, máy in và cắt nhãn CPM là sản phẩn phù hợp với bạn.
Lợi ích của máy CPM:
+Biểu tượng, nội dung và kích thước bạn có thể thay đổi tùy ý.
+Loại bỏ được sư dư thừa với đặt nhãn số lượng nhiều.
+Loại bỏ sự không cần thiết trong lưu trữ nhãn và đặt hàng.
 

3. Nhãn đường ống
Làm thế nào để biết tên và chức năng các đường ống trong nhà máy của bạn? Có bao nhiêu kho? bao nhiêu mét? Nhà máy có một số lượng lớn đường ốn cần đảm bảo an toàn và chống tràn. Cải thiện thời gian xử lý tình huống khẩn cấp bằng cách sử dụng hệ thống nhãn đường ống. Nội dung của nhãn đường ống bao gồm: Nội dung đường ống, hướng của dòng chảy, điểm đầu, điểm kết thức, tên van...
Lợi ích của máy CPM:
+Nội dung thể hiện cực kỳ cụ thể, công nhân có thể xác định van một cách nhanh chóng.
+Kích thước/hình dạng/thiết kế/vật liệu in có thể điều chỉnh tự do để phù hợp nhu cầu của bạn.
 

4. Nhãn sản phẩm
Nhãn mác sản phẩm thường bao gồm ngày sản xuất, serial number, thông số kỹ thuật, vvv... Bạn đã bao giờ lo lắng khi phải thiết kế số lượng lớn các nhãn với nhiều mã sản phẩm, bây giờ bạn chỉ cần nhập nội dung? Những nội dung của nhãn sản phẩm sẽ được tự động sắp xếp trước khi in. Máy in và cắt nhãn CPM sẽ cải thiện quá trình này của bạn và rút ngắn nhiều bước không cần thiết.
Lợi ích của máy CPM:
+Cải tiến quy trình bằng cách in các nhãn thành phẩm.
+Có thể in các nhãn có nội dung khác nhau một cách tự động bằng cách kết nối với cơ sở dữ liệu CSV.
+Rút ngắn thời gian và chi phí so với đặt nhãn và thêm thông số kỹ thuật bằng tay.
+Loại bỏ được sư dư thừa với đặt nhãn số lượng nhiều.
+Loại bỏ sự không cần thiết trong lưu trữ nhãn và đặt hàng.
 

5. Nhãn chỉ dẫn
Phòng họp 105 nằm ở tầng đầu tiên hay tầng thứ 10? Ai là người bạn liên lạc để mượn các công cụ an toàn? Thay đổi bảng hướng dẫn, chỉ dẫn dựa vào thiết kế của các công ty bạn. Sân bay, sân vận động, nhà ga, nhà máy, và tất cả các cơ sở lớn khách đều hài lòng với máy in và cắt nhãn CPM.
Lợi ích của máy CPM:
+Đưa thông tin cụ thế, chi tiết vào nhãn chỉ dẫn mà bạn cần.
+Chi phí hiệu quả và chất lượng nhãn chỉ dẫn được thể hiện ngay lập tức, vì vậy các hướng dẫn cần thiết có thể thực hiện theo thời gian thực.
 

6. Cắt ký tự
Đây có phải văn phòng của CEO hay COO? Một số công ty yêu cầu chữ chất lượng. Máy CPM có thể sử dụng để cắt chữ gắn lên cửa kính, cửa sổ, xe hơi.
Lợi ích của máy CPM:
+ Tiết kiệm chi phí.

 

Post a comment

Tin tức khác