Positioning Control Block Mitsubishi FX2N-10PG

Contact

HOTLINE HỖ TRỢ: (08) 3848 7799 (8h - 18h)
  • Positioning Control Block Mitsubishi FX2N-10PG.

  • 1 Controlable axe, Max 1 MHz.

    Dùng cho PLC FX2N/3U.

Sản phẩm liên quan