Positioning Control Module Mitsubishi FX2N-20GM

Contact

HOTLINE HỖ TRỢ: (08) 3848 7799 (8h - 18h)
  • Positioning Control Module Mitsubishi FX2N-20GM.

  • 2 AXIS.

  • Dùng cho PLC FX2N/3U.

Sản phẩm liên quan