Serial Communication Bock Mitsubishi FX2N-232IF

Contact

HOTLINE HỖ TRỢ: (08) 3848 7799 (8h - 18h)
  • Serial Communication Bock Mitsubishi FX2N-232IF.

    RS-232C, D-SUB connector

    Dùng cho PLC FX2N/3U.

Sản phẩm liên quan