Tổng quan về máy in nhãn CPM và Máy in đầu cốt MAX - Nhật Bản

Những tính năng linh hoạt của máy in nhãn và máy in đầu cốt

MAX CPM-100/200 & LETAWIN LM-380EZ/390A/550A

         Chúng tôi cung cấp cho bạn công cụ hàng đầu về thiết kế, chất lượng Nhật Bản, độ tin cậy và đáp ứng nhu cầu của thị trường về nhãn mác phục vụ tốt hầu hết nhu cầu của khách hàng.

Ứng dụng của máy in và cắt nhãn CPM trên thị trường rất lớn bao gồm: 

         1. Những công ty có yêu cầu trong nhãn mác an toàn (cảnh báo, nguy hiểm,...) trong nhà máy hoặc phòng, ban an toàn của các công ty.

         2. Là công cụ, giải pháp cho nhãn mác thiết bị cho nhà máy chế tạo, sản xuất.

máy in đầu cốt LM550A

Tải Catalog CPM-200 Tải Catalog CPM-100 Tải Catalog CPM-100H
Tải Catalog LM-380EZ Tải Catalog LM-390A Tải Catalog LM-550A/PC

Những ứng dụng thực tiễn trên thị trường Việt Nam