Analog Module Mitsubishi FX2N-4AD

Contact

HOTLINE HỖ TRỢ: (08) 3848 7799 (8h - 18h)
  • Analog Module Mitsubishi FX2N-4AD.

  • 4 Analog Output, 12 bit.

  • Dùng cho PLC FX2N/3U.

Sản phẩm liên quan