FX Extension Cable Mitsubishi FX0N-30EC

Contact

HOTLINE HỖ TRỢ: (08) 3848 7799 (8h - 18h)
  • FX Extension Cable Mitsubishi FX0N-30EC.

  • 30 CM.

    Dùng cho PLC FX3U/3G.

Sản phẩm liên quan