FX-GOT Interface Converter Mitsubishi FX-USB-AW

Contact

HOTLINE HỖ TRỢ: (08) 3848 7799 (8h - 18h)
  • FX-GOT Interface Converter Mitsubishi FX-USB-AW.

  • USB to RS-422

    Dùng cho PLC FX3U/3G/1N/1X.

Sản phẩm liên quan